همکاری با موسسه اعزام دانشجو سفیران دانش

اطلاعات بیشتر

چرا کاوشگران فردا

گوشه ای از فعایت های دپارتمان های علمی مار را در زیر ببینید

اعزام دانشجو

اعزام دانشجو با همکاری موسسه یگانه سفیران دانش

دپارتمان مدیریت

دپارتمان مدیریت مؤسسه آموزش عالی کاوشگران با همکاری دانشگاه مازیار در پاییز 94 برگزار می کند

دپارتمان دوره های مشترک

دپارتمان مدیریت مؤسسه آموزش عالی کاوشگران با همکاری خبرگزاری موج در پاییز 94 برگزار می کند

کارگاه و سمینار تخصصی شهر دوستدار سالمند

رویدادهای علمی در جایگاه خود به شرط همراهی جامعه اجرایی و جامعه آکادمیک ایفاگر نقشی مهم و جدی خواهند بود. مؤسسه آموزش عالی آزاد کاوشگران با درک اهمیت موضوع بحران سالمندی، با همکاری دانشگاه مازیار و با همراهی دبیرخانه شهر دوستدار سالمند در شهرداری منطقه دو تهران پیشنهاد برگزاری رویدادی علمی مرتبط با موضوع شهر دوستدار سالمند را به دانشگاه جنوا را ارائه نمودند و دانشگاه جنوا به عنوان همراه اصلی علمی در برگزاری این رویداد شناخته می‌شود. بر اساس توافق انجام گرفته میان سه نهاد، این رویداد علمی با هدف دفاع و پشتیبانی معنوی و علمی از عنوان شهر دوستدار سالمند برای تهران و با تمرکز بر طراحی فضای شهری و محصولات و خدمات مرتبط با زندگی در در هفته جهانی سالمندان در تاریخ 4-9 مهرماه 1394 برگزار شد. این رویداد متشکل بود از: یک کارگاه آموزشی پنج روزه، متمرکز بر توسعه ایده‌ها در خصوص محصولات، رویدادها و خدمات مرتبط با زندگی شهری با شرکت کارشناسان ارشد شهرداری شهر تهران و دانشجویان دانشگاه های پشتیبان علمی به میزبانی شهرداری منطقه دو؛ یک سمینار یک روزه مرتبط با ارائه و جمع‌بندی محصولات مرتبط با کارگاه و پرسش و پاسخ در خصوص موضوع

چشم انداز موسسه

  • قطب آموزش های تخصصی و فوق تخصصی کشور در مقیاس فراملی
  • برخوردار از آوازه ای متضمن اعتبار مدرک و کیفیت آموزشی
  • انتقال دهنده برتر دانش بین المللی به کشور
  • برخوردار از با کیفیت ترین اساتید بین المللی

 

همکاران ما

همه حقوق برای کاوشگران فردای روشن محفوظ است