طرح ضرورت

صدای گام‌های بحران سالمندی به گوش می‌رسد...

پيری جمعيت يكی از مهمترين چالش‌های قرن بيست و يكم است. جهان به سرعت در حال پير شدن است و کاهندگی نرخ مرگ و مير و باروری و فزایندگی اميد به زندگی مسببان اصلی این فرایند هستند. در مورد پيری جمعيت، دو تفاوت در بين كشورهای توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد (کرمی متین و دیگران، 1392: 15):

  • اول: در حالي كه سالمندی جمعيت در كشورهای توسعه يافته در عرض 100 سال اتفاق افتاده، در كشورهای در حال توسعه این فرایند حدود 25 سال زمان گرفته است. بنابراين كشورهای در حال توسعه فرصت كمتری برای برخورد با پيری جمعيت دارند.
  • دوم: در كشورهای توسعه يافته دولت و مردم خود را برای اين چالش مهم آماده كرده‌اند در حالی كه در كشورهای در حال توسعه حتی از گرفتاری‌ها و پيچيدگی‌های اقتصادی، اجتماعی و از همه مهم‌تر بهداشتی اين چالش آگاه نيستند.

اگرچه ایران در حال گذار از ساختار سنی جوان به میانسال است  اما پیش‌بینی کارشناسان نشان می‌دهد وقوع بحران بسیار نزدیک است (براتی سده،1394)؛ اگر همين میزان رشد جمعيت در سالمندی ادامه پيدا كند در نزديكی سال 1410 انفجار سالمندی در كشور روی خواهد داد و در حدود 25 تا 30 درصد جمعيت كشور به سن بالای 50 سال خواهند رسید (کرمی متین و دیگران، 1392: 15). در گزارش دیگری که در سال 2012 در سازمان ملل انجام شده است کشور ایران در سال 2050 میلادی (1430 شمسی) جزء پیرترین کشورها و از میانگین سنی جهان، آسیا، آمریکا، کانادا و آمریکای لاتین هم پیرتر خواهد بود.

رویارویی با بحران و شکل‌گیری شوراها، ستادها، دبیرخانه‌ها  ...

سازمان بهداشت جهانی؛ بار دیگر، شهری که بیشتر سالمندان را دوست خواهد داشت و دبیرخانه اجرایی شهر دوستدار سالمند

شهر دوستدار سالمند از نظر سازمان بهداشت جهانی شهری است که سالمندان را در ابعاد مختلف زیست شهری مورد حمایت قرار می‌دهد و آن‌ها در آن از نظر فیزیکی و اجتماعی با احساس امنیت در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت فعال و زندگی راحت و مستقلی دارند. تهران تنها کلانشهر خاورمیانه است که بر اساس طرح ارسالی خود از شهرداری منطقه دو به سازمان بهداشت جهانی در میان سیزده شهر دنیا که متعهد شده‌اند، شهر بیشتر دوستدار سالمندی بشوند، قرار گرفته است. بر اساس این تعهد، دبیرخانه اجرایی شهر دوستدار سالمند در شهرداری منطقه دو به عنوان منطقه پایلوت شکل گرفته است.

نقش جامعه دانشگاهی کشور در هماهنگی با نهادهای اجرایی و همیاری دررویارویی با بحران

رویدادهای علمی در جایگاه خود به شرط همراهی جامعه اجرایی و جامعه آکادمیک ایفاگر نقشی مهم و جدی خواهند بود. دانشگاه غیرانتفاعی مازیار با درک اهمیت موضوع و با همراهی دبیرخانه شهر دوستدار سالمند در شهرداری منطقه دو تهران پیشنهاد برگزاری رویدادی علمی مرتبط با موضوع شهر دوستدار سالمند را به دانشگاه جنوا را ارائه نمودند و دانشگاه جنوا به عنوان همراه اصلی علمی در برگزاری این رویداد شناخته می‌شود. بر اساس توافق انجام گرفته میان سه نهاد، این رویداد علمی با هدف دفاع و پشتیبانی معنوی و علمی از عنوان شهر دوستدار سالمند برای تهران و با تمرکز بر طراحی فضای شهری و محصولات و خدمات مرتبط با زندگی در در هفته جهانی سالمندان در تاریخ 4-9 مهرماه 1394 برگزار شد. این رویداد متشکل بود از: یک کارگاه آموزشی پنج روزه، متمرکز بر توسعه ایده‌ها در خصوص محصولات، رویدادها و خدمات مرتبط با زندگی شهری با شرکت کارشناسان ارشد شهرداری شهر تهران و دانشجویان دانشگاه های پشتیبان علمی به میزبانی شهرداری منطقه دو؛ یک سمینار یک روزه مرتبط با ارائه و جمع‌بندی محصولات مرتبط با کارگاه و پرسش و پاسخ در خصوص موضوع.

 

سالمند

همه حقوق برای کاوشگران فردای روشن محفوظ است