برگزار کننده گان:

برگذار کننده گان

حامیان:

اهداف

  • تقویت و گسترش همکاری‌ها با نهادهای اجرایی و آکادمیک ملی و بین المللی به منظور هم‌افزایی اندوخته‌های نظری، تجربی و فنی در خصوص شهر دوستدار سالمند؛
  • پشتیبانی از عنوان تهران به عنوان شهر دوستدار سالمند در سازمان بهداشت جهانی که به همت شهرداری تهران با محوریت منطقه دو کسب شده بود؛
  • تولید محتوای علمی مرتبط با موضوع شهر دوستدار سالمند با همراهی اساتید برتر ملی و بین المللی و دانشجویان و کارشناسان ارشد مرتبط
  • انتقال دانش برتر بین المللی مرتبط با موضوع به کشور
  • کمک به ارتقاء کیفی رشته های معماری، طراحی صنعتی، شهرسازی و .. در کشور از طریق آموزش کارشناسان ارشد شهرداری تهران و دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی این رشته ها

همه حقوق برای کاوشگران فردای روشن محفوظ است