تصاویر کارگاه:


تصاویرکارگاه


 

 

 

4

برنامه سمینار

9:30-9      افتتاحیه

10:15- 9:30     مقدمه:

رضا سالاریان (رئیس سمینار و رئیس مؤسسه آموزش عالی مازیار)

هادی حسین‌زاده داورزنی (رئیس دبیرخانه شهر دوستدار سالمند در تهران و دبیر کمیته اجرایی): موضوع سخنرانی: مرور فعالیت های دبیرخانه شهر دوستدار سالمند

 10:30-10:15       علیرضا امینی (دبیر سمینار): موضوع سخنرانی: گزارش فعالیت های علمی کارگاه شهر دوستدرا سالمند

10:50- 10:30      کارلو ونیکلا: شهری برای همه: راهبردی برای آینده

11:10- 10:50      مصطفی بهزادفر: تهران برای همه

11:30- 11:10      رافائلا فانیونی: سالمندان: به‌اشتراک‌گذاری دانش

11:50- 11:30      استراحت و نهار

12:10- 11:50      دانیل دسی: فضای شهری دوستانه

12:30 - 12:10     محمدرضا حقجو: تهران هم‌چون شهری برای تمام عمر

12:50- 12:30      امانوئله میکللی: طراحی مرکز روبات‌های انسانی برای نیازهای سالمندان

13:10- 12:50      حسین توکلی: فناوری نوین برای سالمندان

14-13:10            ارائۀ نهایی ورکشاپ: روسانا حقجو، مائده هدایتی‌فرد، وحیده ابراهیم‌نیا

15:30- 15           جمع بندی و پرسش و پاسخ

16:30- 15:30      مراسم پایانی ورکشاپ

 

تصاویر سمینار

 

2

 

همه حقوق برای کاوشگران فردای روشن محفوظ است