پکیج آموزشی گروه حقوق

ردیف

عنوان دوره

طول دوره(ساعت)

1

مدیریت عالی کسب و کار دیپلماسی - تجاری (DBA)

400

2

آشنايي با ديوان عدالت اداري و آيين دادرسي آن

16

3

دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی

12

4

بررسی نظام اداری رسیدگی به تخلّفات اداری کارکنان

12

5

دوره آموزشی حقوق تأمین اجتماعی ( قوانین و مقررات بازنشستگی )

8

6

نحوه اجراي اسناد رسمي

20

7

قوانين و مقررات ثبتي

24

8

نحوه اجراي احكام مدني

9

نحوه اجراي احكام كيفري

8

10

بررسي قانون امور گمركي

20

11

بررسي مقررات صادرات و واردات

16

12

مهارت‏هاي حقوقي تنظيم قرارداد 

12

13

حقوق بازار سرمايه

16 

14

اينكوترمز 

16 

15

تكنيك‏هاي داوري و حل اختلاف در دعاوي و قراردادها 

16 

16

بررسي قوانين مالي شركت‏هاي دولتي

16 

17

آيين دادرسي مدني كاربردي 

24 

18

اعتبارات اسنادي

12 

19

قوانين و مقررات كار و تامين اجتماعي

16 

20

هنر دفاع در دادگاه‏ها

 
 

همه حقوق برای کاوشگران فردای روشن محفوظ است